Кечирим сурайм Бишкегим…

Бишкегим мен Сени жакшы көрөм. Кароосуз калган оорукчан адамдай кумсарып, боппоз болуп турсаң да, таштандыларга толгон өңгүл-дөңгүл көчөлөрүңдүн чаңы сапырылып турса да, баары бир мен Сени эч бир шаарга алмаштырбайм. Continue Reading →